Армавир, ул Тургенева 115/3

Декоративные возможности: Земля

AFRICA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

AFRICA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

AFRICA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

AFRICA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

AFRICA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

AFRICA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ALGAVRE 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ALGAVRE 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ALGAVRE 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ALGAVRE 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ALGAVRE 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ALGAVRE 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ANDALUSIA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ANDALUSIA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ANDALUSIA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ANDALUSIA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ANDALUSIA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ANDALUSIA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ARIZONA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ARIZONA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ARIZONA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ARIZONA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ARIZONA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ARIZONA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ASTURIA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ASTURIA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ASTURIA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ASTURIA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ASTURIA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ASTURIA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ATACAMA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ATACAMA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ATACAMA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ATACAMA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ATACAMA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ATACAMA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CALABRIA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CALABRIA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CALABRIA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CALABRIA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CALABRIA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CALABRIA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CAPADOCCIA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CAPADOCCIA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CAPADOCCIA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CAPADOCCIA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CAPADOCCIA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CAPADOCCIA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CATALONIA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CATALONIA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CATALONIA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CATALONIA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CATALONIA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

CATALONIA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLORADO 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLORADO 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLORADO 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLORADO 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLORADO 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLORADO 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLUMBIA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLUMBIA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLUMBIA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLUMBIA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLUMBIA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

COLUMBIA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FORMENTERA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FORMENTERA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FORMENTERA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FORMENTERA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FORMENTERA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FORMENTERA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FUJI 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FUJI 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FUJI 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FUJI 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FUJI 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

FUJI 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GALICIA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GALICIA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GALICIA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GALICIA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GALICIA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GALICIA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GOMERA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GOMERA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GOMERA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GOMERA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GOMERA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

GOMERA4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ICELAND 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ICELAND 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ICELAND 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ICELAND 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ICELAND 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ICELAND 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

INDIANA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

INDIANA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

INDIANA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

INDIANA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

INDIANA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

INDIANA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MADEIRA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MADEIRA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MADEIRA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MADEIRA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MADEIRA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MADEIRA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MEXICO 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MEXICO 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MEXICO 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MEXICO 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MEXICO 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MEXICO 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MINORCA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MINORCA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MINORCA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MINORCA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MINORCA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

MINORCA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NEVADA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NEVADA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NEVADA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NEVADA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NEVADA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NEVADA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NUBIA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NUBIA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NUBIA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NUBIA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NUBIA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

NUBIA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

OKLAHOMA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

OKLAHOMA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

OKLAHOMA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

OKLAHOMA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

OKLAHOMA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

OKLAHOMA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

PATAGONIA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

PATAGONIA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

PATAGONIA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

PATAGONIA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

PATAGONIA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

PATAGONIA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

SCOTLAND 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

SCOTLAND 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

SCOTLAND 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

SCOTLAND 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

SCOTLAND 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

SCOTLAND 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TENERIFE 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TENERIFE 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TENERIFE 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TENERIFE 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TENERIFE 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TENERIFE 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TEXAS 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TEXAS 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TEXAS 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TEXAS 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TEXAS 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

TEXAS 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UMBRIA 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UMBRIA 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UMBRIA 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UMBRIA 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UMBRIA 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UMBRIA 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UTAH 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UTAH 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UTAH 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UTAH 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UTAH 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

UTAH 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

YUCATAN 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

YUCATAN 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

YUCATAN 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

YUCATAN 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

YUCATAN 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

YUCATAN 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ZANZIBAR 1

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ZANZIBAR 2

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ZANZIBAR 3

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ZANZIBAR 4

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ZANZIBAR 5

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ZANZIBAR 6

Фактура “Короед”

Фактура “Камешковая”

ИП Леонов А.О
352905, Краснодарский край, г Армавир,ул. Тургенева 115/3
Тел/факс (86137) 7-07-74
ИНН 230212736319
КПП 230201001
ОГРН 315237200008892
Р/с 408 028 107 300 000 156 18
К/с 301 018 101 000 000 006 02
БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
г. Краснодар
Е-mail: info@ptbss.ru